Human Cannonball

De Human Cannnonball symboliseert het pionierende karakter van de Zeeuwse Admiraliteit maar is bedoeld als venster naar de toekomst.

Pionier

De pionier die als eerste “Human Cannonball” werd afgevuurd was het 14 jarige meisje Rossa Matilda Richter, met de bijnaam Zazel, in 1877. Een pionier is iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen. Kenmerkend voor het werk van een pionier zijn de ontberingen die men ondergaat en de grote inspanning die men zich moet getroosten omdat allerlei voorzieningen nog ontbreken. Het werk van een pionier gaat vaak gepaard met vele mislukkingen en tegenslagen, omdat de pionier nog niet kan beschikken over methodes die zich in de praktijk bewezen hebben.

Het werk van een pionier is wel erg belangrijk, omdat anderen er op kunnen voortbouwen. Sommige personen zijn van nature een pionier. Zochten pioniers in oudere tijden een nieuwe en onbekende omgeving op, in de recente tijden zijn de pioniers bijvoorbeeld degenen die een positieve bijdrage leveren aan een vreedzame samenleving.

Groei en welvaart

Behalve het economische belang van de werf complexen in Veere, Vlissingen, Zierikzee en Middelburg, waaruit ook de totstandkoming van de kanonnen zijn voortgevloeid, kende de Admiraliteit ook pioniers als Michiel de Ruyter, Piet Hein, Maarten Tromp, die allen een stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van Nederland. Zowel economisch, cultuurhistorisch als wetenschappelijk leidde dit tot een tijd van extreme groei in welvaart op allerlei gebieden. Deze tijd kennen we als “De Gouden eeuw.”

Nu en straks?

In een tijd van economische stilstand hebben we weer een pionier nodig. Iemand zoals hierboven beschreven. Het beeld “Human Cannonball” is bedoeld als een positieve impuls voor deze ontwikkeling.

Het kanon met het beeld “Human Cannonball” wordt precies geplaatst met de voorkant wijzend naar de plaats waar de kanonnen ooit gegoten zijn en met de achterkant wijzend naar de originele vindplaats van de kanonnen, 20 mijl ten noordwesten van Westkapelle.

 De Human Cannonball vliegt naar de toekomst.

Gemaakt met Berta.me